Avl og anbefalinger

Nedenstående anbefalinger er DKK's etiske anbefalinger, som Dansk Terrier Klub opfordrer alle Irish Glen Of Imaal-opdrættere til at følge.

DKKs etiske anbefalinger for avl.
Som opdrætter i Dansk Kennel Klub og DTK er man forpligtiget til at overholde en lang række etiske anbefalinger.

 1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl, herunder at tæver ikke indgår i avlen før de er fuldt udviklede.
 2. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
 3. En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene.
 4. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages.
 5. Parring mellem nært beslægtede hunde bør undgås.
 6. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås.
 7. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
 8. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
 9. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr .
DTK`s tilføjelser:
 • En tæve bør ikke indgå i avlen, før hun er fuldt udviklet.
 • Opdrætteren skal gennem sit avlsarbejde medvirke til at bevare og forbedre racens sundhed, temperament og eksteriør.
 • Ejere af avlsdyr, både hanhundeejere og tæveejere, har INDEN valg af avlspartner, lige stort ansvar for at de etiske regler er opfyldt - ikke blot hos egen hund, men også hos den potentielle avlspartner.
 • Det anbefales at både han og tæve er øjenlyst inden parring og at denne test ikke er over et år på parringstidspunktet.
 • Begge avlsdyr bør DNA testes før parring da det bør tilstræbes ikke at lave hvalpe som udvikler PRA.
Herunder kan du læse mere:

DKK`s stambogsføringsregler Klik her
Hvalperegistrering hos DKK Klik her
Hvalpelisten hos DTK Klik her


Udskriv denne side